Leger des Heils

Hier volgt binnenkort meer informatie over onze samenwerking met het Leger des Heils.