Baalderborg Groep

De Baalderborg Groep biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en aan ouderen die hulp nodig hebben om hun eigen leven te kunnen leiden, midden in de samenleving.

Dat doen we vanuit de opvatting dat iedereen erbij hoort. Ieder mens leeft zijn leven. Wij zijn ontstaan door een fusie van Baalderborg (gehandicaptenzorg) en Avondlicht, nu Van Dedem Marke (ouderenzorg). Kenmerkend voor onze zorg zijn de betrokkenheid, het respect en de aandacht voor de cliënt, voor zijn of haar familie en voor elkaar.

De Baalderborg Groep levert cadeauartikelen aan Eerlijk Drenthe.
De Baalderborg Groep levert ook vele soorten meel aan Eerlijk Drenthe.